Klimaat neutrale kilometers

3 september 2018

Een slim systeem van collectieve PV-panelen zorgt ervoor dat er meer energie wordt geleverd dan dat er wordt verbruikt. Deze energie kan dan weer gebruikt worden om de laadpalen in de garage, de drie elektrische deelauto’s en drie elektrische deelfietsen te voorzien van energie. Deze Smart Solar Charging laadpalen, elektrische deelauto’s en elektrische deelfietsen worden door LomboXnet geleverd en beheert.

Door de overcapaciteit die door de PV -panelen wordt opgewekt wordt de mogelijkheid geboden om gemiddeld cira 10.000 tot 15.000 klimaat neutrale kilometers per huishouden per jaar te rijden. De kosten voor de geleverde elektrische deelauto’s en elektrische deelfietsen worden de eerste twee jaar betaald door Janssen de Jong. Afhankelijk van de vraag/gebruik zal het aantal worden uitgebreid tot vijftien elektrische deelauto’s en/of -fietsen,

Met de deelauto’s kunnen de bewoners van LEVELS gebruik maken van deze elektrische kilometers. Hiermee zetten wij alvast een stap vooruit in de tijd. Een stap in de toekomst, waarin, naar verwachting, volledig elektrisch rijden de norm is.

Delen:

Terug naar nieuws