Duurzaam wonen in plan LEVELS

28 juni 2018

Eén van de drie deel plannen in Nieuw Oost is een bijzonder samenspel van architecten. Samen met team LEVELS heeft Janssen de Jong Projectontwikkeling de tender voor de woningontwikkeling van 4 kavels in de wijk Leidsche Rijn Centrum (Oost) gewonnen. Voor de gemeente Utrecht vormden duurzaamheid en gezondheid twee belangrijke gunningscriteria, waar plan LEVELS de maximale score behaalde. Het beoogde plan omvat de ontwikkeling en realisatie van circa 70 woningen in 37 verschillende typen.

Leidsche Rijn Centrum is als woonlocatie sterk in ontwikkeling. Het te ontwikkelen plan draagt hieraan bij door de gevarieerd samengestelde bouwblokken met stedelijke allure. Binnentuinen met een zeer groene, ecologische uitstraling. Wonen én mobiliteit door het aanbieden van elektrische deelauto’s en deelfietsen. Een grensverleggende ambitie op het gebied van duurzaamheid en gezonde verstedelijking, die volledig aansluit op het thema Healthy Urban Living van de gemeente Utrecht. Dat is de kern van het winnende plan LEVELS.

Duurzaam en circulair
Middels een slim deelmobiliteitsconcept en de elektrische deelauto’s die hierbij worden geleverd, kunnen de bewoners van LEVELS deze elektrische kilometers gebruiken. Door te sturen op verschillende kritische prestatie indicatoren is circulariteit meetbaar, uitvoerbaar en haalbaar gemaakt.

Interesse in dit project? Schrijf je in op: www.levelsutrecht.nl

Delen:

Terug naar nieuws